Skip to content


L.A. Lund igangsetter BREEAM In-Use Preanalyse på hele eiendomsporteføljen

Alle artikler

L.A. Lund utfører nå BREEAM In-Use preanalyse på hele eiendomsporteføljen. Et viktig steg i riktig bærekraftsretning, sier eiendomsforvalter Lars Børgesen.

Hva er BREEAM InUse Preanalyse?

BREEAM In-Use Preanalyse er et verktøy som brukes for å vurdere bærekraften til eksisterende bygninger. Det gir eiendomsbesittere og forvaltere en oversikt over bygningenes miljøpåvirkning og identifiserer områder hvor det er rom for forbedring.

- Gjennom BREEAM In-Use Preanalyse får vi verdifull innsikt i energibruk, vannforbruk, avfallshåndtering og andre viktige faktorer som påvirker bygningenes miljøpåvirkning. Dette gir oss muligheten til å implementere tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning og øke bærekraften i vår eiendomsportefølje, sier eiendomsforvalter i L.A. Lund, Lars Børgesen.

 

Implementering av BREEAM In-Use på hele eiendomsporteføljen

Nå skal alle eiendommene i porteføljen igjennom en preanalyse i BREEAM In-Use. Dette innebærer en grundig gjennomgang av hver enkelt eiendom for å vurdere deres bærekraftighet. Analysen utføres i samarbeid med Asplan Viak, som er valgt ut som en leverandør på bakgrunn av deres fagkompetanse og fokus på miljø og bærekraft. Målet er å være ferdig i oktober, og det neste som da skal skje er å vurdere selve BREEAM in-Use sertifisering på utvalgte bygg. 

- Å gjennomføre preanalysen på hele eiendomsporteføljen gir ikke bare en poengstatus på bærekraftig standard, men et viktig  kompetanseløft for oss som er deltagende i prosessen,  avslutter Børgesen.