Skip to content

Tjenester

Engangsoppdrag? Løpende engasjement? Stort eller lite? Vi kan hjelpe deg.

Vi er L. A. Lund. Vi kan eiendom.

 

L.A. Lund forvalter flere egne eiendommer i tillegg til å forvalte og drifte eiendommer for andre. Vi har lang og solid erfaring med drift og utvikling av eiendommer og kan tilby eiendomsforvaltning av høy kvalitet. 

 

Vår eiendomskompetanse er betydelig, og våre ansatte er spesialister på utvikling av eksisterende bygg og konverteringseiendommer. Vi samarbeider med spesialister fra anerkjente fagmiljøer der vi ikke har kompetanse internt.

 

Bli bedre kjent med oss i LA Lund

Bip_golden
EIENDOMSFORVALTNING

Skjerpet konkurranse, strengere myndighetskrav. Fordelene ved stordrift blir derfor større. Her har vi lang og solid erfaring. Vi sørger for kontinuitet, kvalitet, forutsigbarhet og kompetanse i forvaltningen.

Eiendomsforvaltning omfatter drift, vedlikehold, intern kontroll, rådgiving, vedlikeholdsplaner, analyser og budsjettering. Blant annet.

Building_1_golden
EIENDOMSUTVIKLING

L. A. Lund har foretatt store investeringer i eiendom på Østlandet. Vi har utført betydelig arbeid innen eiendomsutvikling, rehabilitering og nybygg. Og styrt prosjekter gjennom hele prosessen. 

I byggeprosjektene er vi din rådgiver. Og prosjektleder.

Eiendomsutvikling omfatter prosjektledelse, rådgiving, ombudstjenester, forprosjekt og oppfølging. Og mer.

Idea_3_golden
VAKTMESTERTJENESTER

Eiendommer må følges opp. De må driftes og vedlikeholdes. Det krever optimale løsninger for komplekse og omfattende oppgaver. Med øye for detaljer, og høy standard på utførelse. Det betyr færre reparasjoner og jevn drift.

Vi tilbyr vaktmester og oppfølgingstjenester og kan være din aktive partner for å sikre verdi og funksjonalitet

 


Ønsker du å ta en prat om hvilke tjenester vi kan skreddersy for deg?