Skip to content

Om oss

 

"Inspirert av fortiden skaper vi rom for fremtiden"

 

L. A. Lund er et eiendoms- og investeringsselskap. Helt kort driver vi med eiendomsutvikling og -forvaltning. Det har vi gjort siden 1897. Tidene har endret seg, og vi består. L. A. Lund er en kompetansebedrift, med stor gjennomføringskraft, tverrfaglighet og langsiktighet.

Vi kan forestå alle aspekter innen eiendom; finansielt, operativt, strategisk, markedsmessig, fra komplekse til enkle oppdrag. Vi sørger for bærekraftig verdiskaping for kunder, partnere, ansatte, eiere og samfunn. Og det er en litt lenger historie.

Historien vår

Historien til L. A. Lund strekker seg faktisk over tre århundrer – og siden oppstarten i 1897 har hovedvirksomheten endret seg. Den gang var fokuset på handel og distribusjon av byggevarer.

I 2005 solgte L.A. Lund Optimera til St. Gobain, og dermed var 108 år innen byggevarebransjen over. Aksjonærene videreførte da virksomheten med fokus på eiendom og verdipapir forvaltning.

L. A. Lund er en familieeid virksomhet. I dag eiet av tredje og fjerde generasjon Lund, som aktivt tar del i virksomheten gjennom styrearbeid. 

De vil sørge for å skrive morgendagens historie

LA Lund 500x500 fotavtrykk

L.A. Lund i dag

NØKKELTALL

- 13% kvinner i selskapet
- 12 eiendommer
- 40 leietakere

ANSATTE

Vi er i dag 13 ansatte. Ni jobber i administrasjonen, og fire er vaktmestre. 
Vi har et bredt spenn i fagkompetanse, alder, ansiennitet og kjønn.

LA Lund 500x500 DSC00698 red-1
LA Lund 500x500 DSC09937 red-1

LA Lund Toppbanner forside 1920x1080 DSC00135 red

 

VISJON

Inspirert av fortiden skaper vi rom for fremtiden

VÅRE VERDIER

Åpenhet, Proaktivitet, Handlekraftig og Glede

Vi kan være din investeringspartner

Ønsker du å investere i fremtiden er L. A. Lund et solid selskap det bør være interessant å se nærmere på.
Vår styrke er risikohåndtering og finans, og vi har langsiktige perspektiver i egne investeringer.

 

LA Lund 500x500 DSC00037 red-1

Samarbeid og kultur er viktig for oss

I L.A. Lund prioriterer vi å skape et arbeidsmiljø som inspirerer og utfordrer våre ansatte. Vi legger vekt på å tilby spennende arbeidsoppgaver som bidrar til motivasjon, vekst og utvikling. 

Vi ser på samarbeid som en forutsetning for å lykkes. Dette gjelder internt, men også eksternt med bl.a. våre kunder, leietakere og partnere.