Skip to content

Har du behov for en vaktmester?

 

 

Eiendommer må følges opp. De må driftes og vedlikeholdes. Det krever optimale løsninger for komplekse og omfattende oppgaver. Med øye for detaljer, og høy standard på utførelse. Det betyr færre reparasjoner og jevn drift.

Vi er din aktive partner for å sikre verdi og funksjonalitet.
Vaktmestertjenester og oppfølging for gårdeiere omfatter drift og forvaltning, brannvernrunder, internkontroll av brann og elektro, og håndverktjenester. Og tilsvarende.

Vaktmestertjenester og oppfølging

L. A. Lund tilbyr vaktmestertjenester for gårdeiere, og har i dag en kompetent stab som kan bidra med all oppfølging og drift knyttet til eiendommer. Over tid har vi opparbeidet en solid kompetanse på drift og vedlikehold av egne eiendommer og på oppdrag for andre gårdeiere. Våre vaktmestre er spesialister innen flere fagfelt og utfører ulike oppgaver, foretar brannvernrunder, internkontroll på brann og elektro, i tillegg til håndverktjenester.

Vi har et stort nettverk av pålitelige samarbeidspartnere som kan bistå i mer omfattende oppdrag. Det sikrer at vi alltid kan tilby en optimal løsning, uavhengig av kompleksitet eller omfang på vedlikeholdsoppgavene. Våre vaktmestre står for effektivitet og kvalitet i alt de gjør, og sikrer at eiendommene ivaretar sin verdi og funksjonalitet. Det reduserer behovet for kostbare reparasjoner og bidrar til en mest mulig jevn drift.

Vi er en partner som tar vedlikeholdet seriøst og jobber aktivt for å forbedre og ta vare på din eiendomsinvestering. Vi ivaretar internkontrollforskriften og lagrer all relevant dokumentasjon i et driftssystem, som er grunnlaget for gode og komplette rutiner.

LA Lund 500x700 Stående DSC00719 red-1
LA Lund 500x500 Portrett DSC00285 red 2

Ta gjerne kontakt med oss

Building_1_golden
EIENDOMSUTVIKLING

Vi har utført betydelig arbeid innen eiendomsutvikling, rehabilitering og nybygg. Og styrt prosjekter gjennom hele prosessen. Vi har over 50 års erfaring med komplekse byggeprosjekter.

 

Bip_golden
EIENDOMSFORVALTNING

Skjerpet konkurranse, strengere myndighetskrav. Fordelene ved stordrift blir derfor større.  Vi sørger for kontinuitet, kvalitet, forutsigbarhet og kompetanse i forvaltningen.

 

Card_golden
INVESTERINGSPARTNER

Ønsker du å investere i fremtiden er L. A. Lund et solid selskap. Vår styrke er risikohåndtering og finans, og vi har langsiktige perspektiver i egne investeringer.